کلیدواژه‌ها = سود خالص
توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 333-343

نسرین آزاد؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


تعیین الگوی کشت مطلوب با تاکید بر مصارف بهینه آب کشاورزی در دشت شهریار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 119-133

نیما صالحی شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی


ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


مقایسه شاخص های بهره وری آب محصولات عمده زراعی در دشت اردبیل

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 894-904

رسول نوری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی