کلیدواژه‌ها = بهره‌وری مصرف آب
بررسی تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر شاخص‌های عملکرد و درصد پروتئین کینوا در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمد مهدی چاری


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 237-246

صابر جمالی؛ محمدجواد امیری؛ زهره دشتبانی


اثر مقدار آستانه مکش خاک در مدیریت آبیاری و تناوب کشت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1199-1210

فهیمه محمدزاده؛ مهدی قیصری؛ حمیدرضا عشقی زاده


ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 230-240

مهدی جوزی؛ زهرا قربانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نبی الله سپهری؛ حمید زارع ابیانه


بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی و شوری در شرایط گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 450-461

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری


برهم‌کنش پلیمر سوپرجاذب و تکنیک آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری در کشت گندم دیم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 658-666

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن‌نیا


آبیاری تکمیلی گندم دیم با استفاده از آب ذخیره شده در کم‌آبیاری گندم آبی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 403-411

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


بررسی بکارگیری آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه فلفل سبز تحت شرایط گلخانه ای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 274-285

فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ صابر جمالی


بررسی و مقایسه بهره‌وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 508-519

اردلان ذوالفقاران؛ امین علیزاده؛ سعید خاوری؛ محمد بنایان؛ حسین انصاری


مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره‌ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 447-457

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع؛ حسین دهقانی سانیج