دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقایسه مدل‌های AquaCrop وORYZA در شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و کارایی مصرف آب سه رقم برنج تحت مدیریت کشت مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

سید امیر حسین موسوی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عبدالعلی گیلانی


بررسی روند تغییرات تبخیر از سطح آزاد آب در شرایط تغییر اقلیم آینده با استفاده از مدل MLR-E_pan (مطالعه موردی: مخزن سد شهید عباسپور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

حسین بهزادی کریمی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی


اثر نوع ‌آبیاری با ترکیب فاضلاب تصفیه‌شده و آب شور بر جذب برخی فلزات سنگین در دانه جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ حسین باقری؛ علی افشین


بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی گونه‌های درختی سازگار برای جنگل‌کاری و فضای سبز در منطقه‌ی خشک (مطالعه‌ی موردی: شهر رباط‌کریم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی اثر کم‌آبیاری موجی و یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


پیش‌بینی مقادیر TDS و EC رودخانه با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

محمد هادی جبار مطوری؛ احمد فتحی؛ فرشاد احمدی


پیش‌بینی اثرات تغییراقلیم بر پارامترهای هواشناسی طبق برونداد مدل‌های GCM به‌کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

نیلوفر رحیمی؛ محمدامین مداح؛ علی محمد آخوندعلی


پاسخ مورفولوژیکی و عملکرد دانه هیبرید های جدید ذرت تحت تاثیر مقادیر آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

علی رضا صابری؛ علیرضا کیانی


آنالیز حساسیت و بررسی تغییر نوع سیستم آبیاری بر آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزار GMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

مهنوش جناب؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانشکار


بررسی مزیت در تولید محصولات باغی و زراعی استان مازندران: رهیافتی کاربردی مبتنی بر نمایه های مزیت نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

علی شاهنظری؛ درسا دریکنده؛ فاطمه جعفری صیادی؛ مهدی کیخا؛ محمدرضا آلاشتی


اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب کاهو فرانسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

جعفر نیکبخت؛ فاطمه بک محمدی؛ طاهر برزگر


تعیین الگوی بهینه کشت با هدف حداقل سازی آب مجازی و حداکثرسازی سود اقتصادی محصولات (مطالعه موردی: دشت عمرانی در خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

مهدی کلاهی؛ فرهاد حسینعلی؛ مجتبی کریمائی طبرستانی


برنامه ‏ریزی دور آبیاری گیاه نیشکر و توزیع رطوبت خاک با مدل AquaCrop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند


بررسی اثر تنش کم‌آبی دوره‌ای بر عملکرد گیاه کینوا و تعیین تابع تولید آب مصرفی-عملکرد آن در خاک شور (مطالعه موردی: استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ آرش تافته؛ علیرضا جعفرنژادی؛ محی الدین گوشه