دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. کاربرد الگوریتم‌ هوشمند جهش قورباغه جهت واسنجی چند مدل تابش با هدف ارتقای دقت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو نمونه اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد مهدی احمدی


2. تأثیر سناریو های مدیریتی و اقلیمی در تغییرات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی مدل‏سازی عددی در آبخوان دشت سلماس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

مهرنگ دوستی رضایی؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت؛ بابک امیرعطایی


3. ارزیابی تأثیر آببندان‌ها بر دو پارامتر رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه تجن، مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

علیرضا زارعی قورخودی؛ علی شاهنظری؛ فاطمه محمدی


4. ارزش‌گذاری اقتصادی و بهره‌وری آب دو محصول گندم و جو در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

علی قدمی فیروزآبادی؛ موسی سگی؛ علیرضا سلیمی


5. سرریز کنگره‌ای شبه‌کسینوسی و بررسی ضریب دبی آن با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی-پیش‌بینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

سمیه امامی؛ جواد پارسا؛ حجت امامی؛ اکرم عباسپور


6. توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

نسرین آزاد؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


7. محاسبه اجزای بیلان آب در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از مدل مفهومی بیلان آب توماس و محصولات ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

مسعود باصری؛ عماد محجوبی


8. برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده آکواکراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


9. پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه‌ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

سمیرا امینی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مهدی اکبری


10. توسعه مدلهای ریاضی جهت تعیین تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی خاک های ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

خشایار خداشناس؛ سعیدرضا خداشناس


11. تاثیر سد بار بر آبخوان دشت نیشابور در بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

محمد تقی کرباسی معروف؛ حمید رضا ناصری؛ فرشاد علیجانی


12. تاثیر کم‌آبیاری گیاه سالیکورنیا با آب دریا بر عملکرد زیست‌توده و شاخص بهره‌وری آب در منطقه بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

محمدحسن رحیمیان؛ یوسف هاشمی نژاد؛ فرهاد دهقانی؛ غلامحسن رنجبر؛ مجتبی پورمقدم


13. برنامه تحویل و توزیع بهینه آب با استفاده از الگوریتم Pso (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سد نساء شهرستان بم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

بهاره میرکماندار؛ کوروش قادری


14. بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در سازه مرکب سرریز – دریچه با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

بهنام نمدیان؛ ابراهیم اسدی


15. ارزیابی اثرات سیاست‌های کاهش مصرف آب بر پایداری زراعی در اقلیم میانی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

رحمت اله کاظمی نژاد؛ اعظم رضایی؛ رامتین جولایی؛ علی کرامتزاده


16. بررسی سامانه نیاز آب در تعیین مقدار واقعی آب آبیاری گیاه بادام زمینی بر اساس حل معکوس تابع تولید عملکرد در شرایط تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

علی عبدزادگوهری؛ آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


17. ارزیابیِ روش‌هایی‌ برای استخراج معادلات نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ علیرضا سلطانی


19. ارزیابی عملکرد روش‌های شبکه‌ عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی؛ مجتبی دلشاد


20. توسعه چارچوبی مفهومی برای مدل‌سازی هیدرولوژیکی اجتماعی با رویکرد پویایی سیستم کیفی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی