دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیلی بر راندمان های آبیاری ایران در بستر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

فریبرز عباسی؛ نادر عباسی


بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه‌خانه لوکال چهل بازه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

سیده محدثه طاهری طاهری؛ حسین بانژاد؛ هادی کریمی میاندواب


مقایسه برآوردهای تبخیرتعرق حاصل از ماهواره SENTINEL-2 با معادله پنمن مانتیث در حوضه گرگان رود - قره‌سو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

امیرحسین پیرمون؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


بهینه‌سازی مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان درونگذری در سدهای پاره سنگی و روش‌سنجی آن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

بهادر فاتحی نوبریان؛ صادق فرشیدنیا؛ مجتبی صانعی


مدلسازی کیفیت و رسوب رودخانه‌ با استفاده از روش‌های ناپارامتری و غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

محبوبه شادابی بجند؛ ابراهیم امیری؛ علی مقیمی کندلوسی؛ ناصر محمدیان روشن


ارزیابی و پایش خشکسالی در دشت قزوین با استفاده از شاخص‌های مبتنی بر MODIS در گوگل ارث انجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


ساخت و ارزیابی‌ حسگرهای پایش رطوبت خاک مبتنی بر سازه‌های الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مریم نوابیان؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


بررسی نقش سدهای زیر زمینی در تامین و ذخیره آب مناطق کویری با استفاده از روش ژئوالکتریک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کهنوج شاه استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ پیمان معدنچی؛ علیجان آبکار


بهینه‌سازی چندهدفه سرریز پلکانی با استفاده از الگوریتم‌های چرخه آب (WCA) و علف هرز (IWO) (مطالعه موردی: سد سیاه‌بیشه پائین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مهدی کماسی؛ مهدی لک


امکانسنجی توسعه کاشت نشایی و بذری زوفا (Hyssopus officinalis L.) با منابع آب شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

هانیه حمیدیان؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


بهره‌وری آب و انرژی آفتابگردان آجیلی (مطالعه موردی: شهرستان‌های اصفهان و برخوار استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مسعود فرزام نیا؛ منصور معیری؛ محسن حیدری سلطان آبادی


بررسی تغییرات زمانی جریان سطحی و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در خاک‌های منطقه نیمه خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

علی رضا واعظی؛ ناصر فکوری ایوند؛ فرشته آذری فام مراغه


اولویت‌بندی الگوی کشت محصولات باغی با ترکیب مفاهیم آب مجازی (مطالعه موردی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

پویا رحمانی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


بکارگیری مدل SWAT و الگوریتم SEBAL در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق حوضه آبریز کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

حجت الله قاسمی؛ امیرپویا صراف؛ بابک امین نژاد


کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی بهترین روش آبیاری (مطالعه موردی: اراضی حکم‌آباد، شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

جاوید نایبی؛ حسن شنطیا؛ ایمان حاجی‌راد؛ مسعود پورغلام آمیجی


تعیین حقابه زیست‌محیطی رودخانه سجاس‌رود با استفاده از روش کیفیت آب و مدل تصمیم‌گیری درختی و مقایسه با روش‌های هیدرولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

فاطمه میرزامحمدلو؛ قربان مهتابی؛ مجید محمدی ایالویی؛ زهرا عبداللهی


بررسی راهکارهای آبشویی در سیستم‌ آبیاری موضعی پسته با رویکرد استفاده پایدار از منابع آب شور (مطالعه موردی دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

مهرداد حسن نیا؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی؛ عباس ستوده نیا


اولویت‌بندی مدل‌های گردش عمومی مبتنی بر گزارش ششم تغییر اقلیم با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در حوضه آبریز نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

پوریا مقدس؛ عماد محجوبی؛ سعید قره‌چلو


اثر امواج اولتراسونیک بر حذف نیترات در محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

محمدرضا آلاشتی؛ مجتبی خوش روش؛ فردین صادق زاده؛ هازی محمد عظمت الله


بررسی تاثیر تنه‌های درخت افتاده در مسیر جریان رودخانه بر مشخصات ناحیه هایپریک با استفاده از نرم افزار کامسول(مطالعه موردی رودخانه گرمابدشت گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

محسن برزعلی؛ محسن مسعودیان؛ رامین فضل اولی؛ امیراحمد دهقانی


ارزیابی سناریوهای تغییر اقلیم و تغییر تاریخ کشت بر بهره وری آب ذرت در شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

پژومان سالاریه؛ مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز ولاشدی؛ علیرضا کیانی


ارزیابی توانایی مدل‌های‌ درختی جنگل تصادفی و M5P در برآورد سطح ایستابی دشت سراوان با استفاده از داده‌های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

سیاوش سپاهیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ عباسعلی قادری


بررسی آزمایشگاهی تأثیر نواحی نگهداشت آبشکنهای متخلخل بر شبیه سازی عددی انتقال آلودگی در روخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

فریبا غلامی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


بررسی کارآیی روش پمپ و جت آب در رسوب‌زدایی از مخازن سدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

حسین عبادی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ اکبر صفرزاده


مقایسه کارایی تصفیه آب فیلترهای شنی عمودی و افقی در سیستم آبیاری قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

حسین گلشنی؛ فرهاد میرزایی؛ مرتضی خوش سیمای چنار؛ سعید خدمتی


بررسی توزیع شوری در ناحیه ریشه درختان پسته در روش‌های آبیاری سطحی، بابلر و قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

مهدی اکبری؛ محمد مهدی قاسمی


مقایسه عملکرد الگوریتم‌های تکاملی WCA و IWO در بهینه‌سازی چندهدفه سرریزهای کنگره‌ای ذورنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

نازیلا کاردان؛ توحید حبیبی


ارزیابی اثر گذاری نقش آبندان ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا از دیدگاه کشاورزان بهره بردار با تأکید بر کشاورزی برنج (محدوده مطالعاتی آبندان های حوزه غرب گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

محمد کریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محمد حسین فیض خواه؛ افسانه برنجکار گورابی


شاخص‌های مدیریت آب سامانه‌های آبیاری در تولید ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: استان‌های تهران و البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی


اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شوری خاک، گرفتگی قطره‌چکان‌ها، عملکرد و بهره‌وری آب یونجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی محمد جعفری