دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

مسعود پورغلام آمیجی؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


2. جانمایی حسگرهای کیفی در شرایط عدم قطعیت تقاضا در شبکه‌های توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

حمیده جعفری؛ طاهر رجایی


3. اشتقاق و ارزیابی توابع انتقالی ضرایب معادلات نفوذ آب به خاک در مناطق مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

رحمان باریده؛ سینا بشارت؛ حبیب خداوردیلو


4. تعیین مدل مناسب برآورد بار کف رودخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

جواد وجاهت؛ شادی صراف


5. ارزیابی مدل های هوشمند در تدقیق پیش بینی دبی اوج سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

انیس حسنی؛ فرشته مدرسی؛ کیومرث ابراهیمی


6. بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی روش آبیاری نشتی- زیر‌سطحی و توسعه روابط حاکم بر جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

مهدی قیصری؛ علی مالکی؛ محمدرضا مصدقی؛ ناهید اکبری


7. تخمین شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش با استفاده از مولفه‌های مختلف فرسایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی


8. حسابداری آب ضرورتی برای ساماندهی اطلاعات، گزارش‏ دهی، برنامه ‏ریزی و ارزیابی منابع و مصارف آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز رخ-نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

سحر خزاعی؛ محمود رایینی؛ کامران داوری؛ مجتبی شفیعی


9. اثر جت و زبری نیم استوانه‌ای بر مشخصات پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

بنفشه اسلام منش؛ مهدی دستورانی؛ یوسف رمضانی


10. بررسی اثر متقابل نیتروژن و تنش آبی بر شاخص‌های سبزینگی و بهره‌وری مصرف آب کارلا (خربزه تلخ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

اسماعیل میر؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین


11. ارزیابی اثر آیینه، جهت و عایق بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

زینب حمید؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب


12. بررسی غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی به روش زمین آماری (مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

رضا دهشیبی؛ فاطمه شیرزادی؛ عباس خاشعی سیوکی


13. بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع آب با استفاده از روش‌های مختلف زمین‌آمار- منطقه مورد مطالعه دشت آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

علیرضا احمدی


14. بررسی آزمایشگاهی تاثیر ایجاد دندانه، روزنه و هواده در سرریز کنگره‎‌ای مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

مجتبی خیلاپور؛ جواد مظفری؛ سید اسدالله محسنی موحد


15. بهینه‌سازی الگوی کشت مبتنی بر مدیریت ریسک در شبکه آبیاری پایاب سد یامچی اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

عبدالرحیم هوشمند؛ حسین محمدزاده؛ امین کانونی؛ علی حقیقی


16. تعیین میزان آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات سیب استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابولفضل ناصری؛ فریبرز عباسی


17. اثر کم‌آبیاری و بیوچار بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

حامد فخرآبادی؛ مرتضی خوش سیمای چنار


18. مقایسه عملکرد و شبیه‌سازی حرکت و جذب آب و الگوی پخش ریشه ذرت دانه‌ای در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی و مالچ پلاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

فاطمه زینالی؛ سینا بشارت؛ جواد بهمنش


19. " برآورد میزان آب مجازی گوشت قرمز دام سبک و سنگین در استان خراسان رضوی "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

عفت محمدی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ پرویز حقیقت جو


20. شبیه‌سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-1D در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل‌ ET-HS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

کامران عسگری؛ پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی؛ نگار نورمهناد