دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر شاخص‌های عملکرد و درصد پروتئین کینوا در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمد مهدی چاری


بررسی اثر کم‌آبیاری(DI) و آبیاری بخشی ناحیه ریشه (PRD) بر بهره‌وری آب و خصوصیات فتوسنتزی گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

نسرین رضایی؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر علی زاده؛ احسان اله زیدعلی


بررسی تئوری و عددی ضریب‌دبی دریچه‌های کشویی و قطاعی در شرایط کاربرد آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

حمیدرضا عباس زاده؛ کیومرث روشنگر؛ زهرا صلاح‌پور


بررسی الگوی جریان در حوضچه ی رسوبگیر گردابی مبتنی بر الگوریتم خودکار ردیابی ذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

الناز مهربانی؛ علی نقی ضیایی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمودرضا گلزاریان


بررسی آزمایشگاهی توزیع فشار در جریان ماندگار درون مصالح زهکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

علیرضا محمدی؛ هادی نوروزی؛ جلال بازرگان


ارزیابی طرح هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی در شهرستان داراب؛ با رویکرد هیدرولوژی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

حجت ورمزیاری؛ سمیه کردعلیوند؛ محمد ابراهیم کشاورز


توسعه مدل های تلفیقی یادگیری ماشین مبتنی بر روش تجزیه مد تجربی گروهی کامل در برآورد جریان ورودی به سد (مطالعه موردی سد دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

نوید موسی زاده؛ علی محمد آخوند علی؛ فرشاد احمدی


پیش‌بینی دبی رودخانه با استفاده از روش ترکیبی حافظه طولانی- کوتاه مدت، تبدیل موجک و تجزیه مدتجربی در اقلیم نیمه‌خشک و مرطوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

کیومرث روشنگر؛ صادق عبدل زاد


ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ارومیه برای مصارف کشاورزی با استفاده از روش ترکیبی مدل‌های آسیب‌پذیری آلودگی، پتانسیل و شاخص کیفیت آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

مینا رحیمی؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ فرخ اسدزاده


تعیین آستانه تحمل به شوری و برخی ویژگی‌های رشدی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) در شرایط گلدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

رستم یزدانی بیوکی


ارزیابی مدل AquaCrop برای شرایط اثر متقابل تنش شوری در مراحل مختلف رشد ذرت (در منطقه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

رضا سعیدی


بررسی اثر فرارفت گرما و تابع باد در برآورد تبخیرتعرق مرجع در کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

بهرام بختیاری؛ علی خلیلی؛ عبدالمجید لیاقت


برنامه توزیع و تحویل بهینه آب با استفاده ازالگوریتم‌های WOAو HSA (مطالعه موردی: شبکه فرعی آبیاری اراضی جازموریان(دشت جیرفت))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

بنت الهدی کمالی پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


مقایسه‌ کارایی هیدرولیکی سرریز های کنگره ای با فرم تاج ربع دایره ای و نیم دایره ای با استفاده از روش های فرامدلی QNET, SVM, GEP, ANN))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

مهدی ماجدی اصل؛ توحید امیدپور علویان؛ مهدی کوهدرق


بررسی رابطه بین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر و رطوبت خاک در دو سامانه آبیاری سطحی (جویچه ای انتها بسته) و قطره ای زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

محسن اکبری چمنی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب؛ علی شینی دشتگل