دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی هیدرولیکی انعطاف‌پذیری در بهره‌برداری با روش تحویل برحسب درخواست در شبکه‌های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

گلبرگ هادی سراجی؛ محمدجواد منعم؛ هاجر ساوری


تحلیل راهبردی بهره‌وری و ارائه راهکارهای مدیریت عرضه و تقاضای آب در شبکه آبیاری با روش ترسیم نقشه راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

مهکامه سادات نائینی؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا


نقش منابع آبی در مکان‌گزینی محوطه‌های دور‌ه ساسانی دشت سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

شبنم فتحی سوگلی تپه؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


تحلیل حساسیت مدل AquaCrop نسبت به تغییرات پارامترهای رشد گیاه ذرت تحت تنش شوری در روش های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

افشین سرکهکی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سهراب مینایی


بررسی دبی عبوری دریچه های کشویی جانبی در دو حالت آزاد و مستغرق و مقایسه آن با روزنه جانبی در آزمایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

احسان پارسی؛ مریم پیروی؛ کاظم اله دادی


تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

زهرا میری؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدهادی روحیان


تجزیه و تحلیل روابط دبی- اشل تئوری و آزمایشگاهی در سرریز لبه‌تیز نیلوفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

رسول قبادیان؛ مهران زنگنه


شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

محمد حسن مؤیدیان؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی؛ رضا قنبری


بررسی پارامترهای تاثیرگذار در مدلسازی بارش ماهانه با استفاده از مدل های تلفیقی هوشمند مبتنی بر تجزیه سری زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

کریم امینی نیا؛ سیدمهدی ثاقبیان


پایش چند شاخصی خشکسالی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

فرزانه ایمانی بوژانی؛ مریم کیانی صدر؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی


ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

شمیم لاریجانی؛ حسین بانژاد؛ عطاالله کاویان؛ علی نقی ضیائی


ارزیابی بهره‏وری آب سامانه‏های آبیاری سطحی، بارانی و قطره‏ای در مزارع تولید جو استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

مصطفی گودرزی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ابوالفضل هدایتی پور


تعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و نیتروژن در تولید کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

مجید غلامحسینی؛ هرمز اسدی؛ محمد حسین داوودی


بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ محمد نادریان‌فر؛ عباس صفری زاه ثانی


بررسی عدم قطعیت پارامتر هدایت هیدرولیکی در مدل سازی آب زیرزمینی با روش مونت کارلوی فضای تهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

هادی ابراهیمی؛ طاهر رجائی؛ وحید نورانی