دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت زرندیه ساوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

ساناز بیگدلی؛ کیومرث ابراهیمی؛ علی اکبر داودی راد؛ عبدالحسین هورفر


تاثیر آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) بر میزان عملکرد و بهره‌وری آب محصول گندم و شوری خاک در شرایط زارعین (مطالعه موردی: استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

علی قدمی فیروزآبادی؛ مهدی اکبری


بررسی تاثیر تنش آبی و سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

سید مصطفی صادقی


اثر پارامترهای اقلیمی و الگوی کشت روی تبخیرتعرق و هیدرومدول آبیاری در برخی مناطق شمال‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مجید رئوف؛ آرش امیرزاده؛ رئوف مصطفی زاده


واسنجی مدل HYDRUS-2D و شبیه‌سازی الگوی رطوبتی خاک در آبیاری نواری تیپ کشت نشائی چغندرقند با و بدون مالچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

کریم رحمانی؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب؛ فریبرز عباسی؛ ولی الله یوسف آبادی


تجربیات ساخت مدل آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین در آبخوان‌های ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

هانیه جوادی؛ حجت احمدی؛ محمد همتی


برآورد عملکرد پتانسیل و تأثیر شاخص رضایتمندی نیاز آبی بر عملکرد منطقه‌ای گندم دیم (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ جلال شیری


شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب های زیرزمینی با ‏استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چند ‏معیاره، ‏AHP‏ و ‏ANP‏ (مطالعه موردی: دشت نایبند-طبس)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

امیر خزاعی فیض آباد؛ محسن پوررضا بیلندی


اثر رژیم‌های اختلاط آب دریا و آب زیرزمینی بر خواص مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

صابر جمالی؛ هانیه مصری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


ارزیابی مدلهای ایزوترم جذب فروندلیچ و لانگمویر برای جاذب پوسته‌برنج در تصفیه شوری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

فرهاد میرزایی شیرکوهی اصل؛ شبنم عزیزی


مدیریت برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آبخوان آزاد با استفاده از مدل GMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مرضیه قربانی اقدم؛ حسین خزیمه نژاد؛ محسن پوررضا بیلندی؛ هدی قاسمیه


برآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی کینوا (رقم تیتیکاکا) در شرایط لایسیمتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

حسین بیرامی؛ محمدحسن رحیمیان؛ معصومه صالحی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی


اثر تغییر تاریخ کشت در شرایط تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

فاطمه برزو؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


ارزیابی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر شاخص سرعت برای محاسبه دبی جریان در آبراهه‌های روباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

زهرا قربانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ حسین خلیلی شایان؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی


بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه‌خانه لوکال چهل بازه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

سیده محدثه طاهری طاهری؛ حسین بانژاد؛ هادی کریمی میاندواب


بررسی آزمایشگاهی اثر شکل چاهک بر عملکرد سرریز فیوزگیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

سمیه خلیلی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


مقایسه برآوردهای تبخیرتعرق حاصل از ماهواره SENTINEL-2 با معادله پنمن مانتیث در حوضه گرگان رود - قره‌سو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

امیرحسین پیرمون؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


بهینه‌سازی مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان درونگذری در سدهای پاره سنگی و روش‌سنجی آن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

بهادر فاتحی نوبریان؛ صادق فرشیدنیا؛ مجتبی صانعی


مدلسازی کیفیت و رسوب رودخانه‌ با استفاده از روش‌های ناپارامتری و غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

محبوبه شادابی بجند؛ ابراهیم امیری؛ علی مقیمی کندلوسی؛ ناصر محمدیان روشن


ارزیابی و پایش خشکسالی در دشت قزوین با استفاده از شاخص‌های مبتنی بر MODIS در گوگل ارث انجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


ساخت و ارزیابی‌ حسگرهای پایش رطوبت خاک مبتنی بر سازه‌های الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مریم نوابیان؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


بررسی نقش سدهای زیر زمینی در تامین و ذخیره آب مناطق کویری با استفاده از روش ژئوالکتریک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کهنوج شاه استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ پیمان معدنچی؛ علیجان آبکار


بهینه‌سازی چندهدفه سرریز پلکانی با استفاده از الگوریتم‌های چرخه آب (WCA) و علف هرز (IWO) (مطالعه موردی: سد سیاه‌بیشه پائین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مهدی کماسی؛ مهدی لک


امکانسنجی توسعه کاشت نشایی و بذری زوفا (Hyssopus officinalis L.) با منابع آب شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

هانیه حمیدیان؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


بهره‌وری آب و انرژی آفتابگردان آجیلی (مطالعه موردی: شهرستان‌های اصفهان و برخوار استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مسعود فرزام نیا؛ منصور معیری؛ محسن حیدری سلطان آبادی


بررسی تغییرات زمانی جریان سطحی و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در خاک‌های منطقه نیمه خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

علی رضا واعظی؛ ناصر فکوری ایوند؛ فرشته آذری فام مراغه


اولویت‌بندی الگوی کشت محصولات باغی با ترکیب مفاهیم آب مجازی (مطالعه موردی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

پویا رحمانی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


بکارگیری مدل SWAT و الگوریتم SEBAL در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق حوضه آبریز کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

حجت الله قاسمی؛ امیرپویا صراف؛ بابک امین نژاد


کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی بهترین روش آبیاری (مطالعه موردی: اراضی حکم‌آباد، شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

جاوید نایبی؛ حسن شنطیا؛ ایمان حاجی‌راد؛ مسعود پورغلام آمیجی


تعیین حقابه زیست‌محیطی رودخانه سجاس‌رود با استفاده از روش کیفیت آب و مدل تصمیم‌گیری درختی و مقایسه با روش‌های هیدرولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

فاطمه میرزامحمدلو؛ قربان مهتابی؛ مجید محمدی ایالویی؛ زهرا عبداللهی


بررسی راهکارهای آبشویی در سیستم‌ آبیاری موضعی پسته با رویکرد استفاده پایدار از منابع آب شور (مطالعه موردی دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

مهرداد حسن نیا؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی؛ عباس ستوده نیا


اولویت‌بندی مدل‌های گردش عمومی مبتنی بر گزارش ششم تغییر اقلیم با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در حوضه آبریز نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

پوریا مقدس؛ عماد محجوبی؛ سعید قره‌چلو