نویسنده = سید مهدی هاشمی شاهدانی
تعداد مقالات: 4
1. تعادل‌بخشی آبخوان با روش‌های برنامه‌ریزی غیر‌خطی و برنامه‌ریزی مثبت ریاضی در دشت قزوین

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1336-1347

محمدجواد بیات؛ سامان جوادی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ یوسف حسنی؛ محمدابراهیم بنی حبیب


2. دسته بندی شبکه های آبیاری کشور براساس مسائل سازه های تنظیم و تحویل و ارائه راه کارهای مشترک بهبود عملکرد آن ها

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1292-1303

فرشید کریمی؛ محمدجواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


3. بررسی شرایط مختلف هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه سالونی و توسعه مدل ریاضی سازه در انطباق با مدل هیدرودینامیک ICSS

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 24-35

ریحانه نقائی؛ محمد جواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی