اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 939
تعداد پذیرش 379
تعداد عدم پذیرش 422
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 151

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 807
تعداد مشاهده مقاله 104587
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148076
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 40 %