اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1083
تعداد پذیرش 458
تعداد عدم پذیرش 487
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 181

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 899
تعداد مشاهده مقاله 144259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 177744
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 42 %