اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 810
تعداد پذیرش 391
تعداد عدم پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 140

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 989
تعداد مشاهده مقاله 199483
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 208947
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 22 روز
درصد پذیرش 48 %