اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 878
تعداد پذیرش 422
تعداد عدم پذیرش 334
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 149

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 1019
تعداد مشاهده مقاله 243015
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 223080
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 22 روز
درصد پذیرش 48 %