نویسنده = لاله دیوبند هفشجانی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی حذف فسفات از زه آب های کشاورزی با استفاده از هیدروچار فعال شده باگاس نیشکر

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1853-1865

لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدعلی ناصری


2. مقایسه کارایی بیوچار و ورمی‌کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب‌های آلوده و تعیین شرایط بهینه فرایند جذب

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 104-116

لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی؛ فریبرز عباسی