نویسنده = امین کانونی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه‌های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1435-1447

امین کانونی؛ منوچهر پوریامنش؛ محمدرضا نیکپور؛ اتابک فیضی