کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 272-283

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام‌نیا؛ رضا ابراهیمی