کلیدواژه‌ها = زاویه بازشدگی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رابطه آستانه استغراق دریچه سالونی در شرایط مختلف جریان

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 647-656

محمدجواد منعم؛ فاطمه یوسفوند؛ محمد رضا کاویانپور