کلیدواژه‌ها = سرریز لبه پهن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1294-1306

مهدی یاسی؛ عاطفه فرهادی بانسوله