کلیدواژه‌ها = آبشکن
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن‌‌ منفرد بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال مرکب

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 211-222

صمد امامقلی زاده؛ امین ناظری؛ خلیل اژدری


2. بهینه یابی موقعیت آبشکن نفوذناپذیر مستقیم در کرانه مخالف استقرار تکیه گاه

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1613-1627

محمد ثقفی زنجانی؛ سعید عباسی


3. بررسی مشخصات هندسی شکاف در آبشکن برپایداری سنگ چین درقوس رودخانه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 627-637

اردشیر منجزی؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حسین پورمحمدی؛ محمد حیدرنژاد


4. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


5. شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان و تغییرات بستر در آبراهه های مستقیم و پیچانرودی تحت تاثیر سازه آبشکن

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 970-981

سودابه اعزی پاشاکلایی؛ محمد جواد خانجانی؛ محمد ذونعمت کرمانی