طراحی روش آبیاری جویچه‌ای با هدف افزایش اجراپذیری و کاهش هزینه کارگری به‌صورت تک هدفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

افزایش بهره‌وری در بکارگیری منابع کشاورزی همواره مورد توجه بوده‌است. آب یکی از محوری‌ترین و مؤثرترین منابع مورد نیاز در کشاورزی است. روش آبیاری سطحی به روش جویچه‌ای یکی از پر استفاده‌ترین روش‌های آبیاری است. معمولا روش‌های آبیاری با هدف افزایش کیفیت که به‌صورت کمی نیز قابل اندازه‌گیری است، طراحی می‌شوند. علاوه بر کیفیت، اجراپذیری و هزینه کارگری مورد نیاز برای آبیاری دو عامل مهم دیگری هستند که در صورت عدم توجه به آن‌ها کیفیت بالقوه مورد انتظار از روش آبیاری در عمل تحقق‌پذیر نخواهد بود. اما در اکثر مدل‌های طراحی روش آبیاری صرفا کیفیت مورد توجه بوده‌است. در این پژوهش مدلی مبتنی بر شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای طراحی روش آبیاری جویچه‌ای با هدف افزایش اجراپذیری، کاهش هزینه کارگری در کنار افزایش کیفیت ارائه شده‌است. این مدل از روش خبره فازی که بر اساس دانش کشاورزان با سابقه آماده‌شده برای کمی‌سازی میزان هزینه کارگری و اجراپذیری طرح آبیاری استفاده می‌کند. آزمایش‌هایی بر اساس داده‌های چندین مزرعه مختلف انجام شد که کیفیت مدل پیشنهادی را تایید نمود. هم‌چنین با مقایسه نتایج مشخص شد روش پیشنهادی به‌صورت متوسط منجر به کاهش 10 درصدی میزان هزینه کارگری و افزایش 9 درصدی میزان اجراپذیری شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Furrow Irrigation System With The Aim of Increasing The Practicality and Decreasing The Cost Labor as a Single Objective Model

نویسنده [English]

  • ehsan pazouki
Department of Artificial Intelligence, Shahid Rajaei Teacher Training University
چکیده [English]

Increasing productivity in the use of agricultural resources has always been considered. Water is one of the most central and effective resources needed in agriculture. The furrow surface irrigation system is one of the most widely used irrigation systems. Irrigation systems are usually designed to increase quality, which can also be quantified. In addition to quality, practicality and the amount of required labor for irrigation are two other important factors that if not considered, the potential quality considered in the irrigation plan will not be realized. But in most irrigation system design models, only quality has been considered. In this research, a simulation and optimization model is presented for designing a furrow irrigation system with the aim of increasing practicality, reducing labor along with increasing quality. This model uses a fuzzy expert system based on the knowledge of experienced farmers to quantify the amount of labor and the practicality of the irrigation system. Experiments have been performed based on data from several different farms that show the quality of the proposed model. Also, by comparing the results, it was found that the proposed method, on average, has led to a 10% reduction in the labor and a 9% increase in the practicality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Furrow Irrigation System
  • Practicality of Irrigation System
  • Labor