ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری با مفاهیم بهره‎وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری در استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of modern irrigation systems based on economic water productivity and irrigation efficiency indices in Qazvin province