تاثیر تنش‌های‌ کم‌آبیاری و شوری بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه‌ گلخانه‌ای در سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The impact of deficit irrigation and salinity stress on physiological parameters and yield of Bell pepper in greenhouse by smart drip irrigation system