شبیه‌سازی حل تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی نشت جریان ترانشه‌ای در زهکشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Analytical, Numerical and Experimental Simulation of Drain Pipe Installation in Different Depths and Shapes of Trench