بررسی نیاز آبیاری و روند آندر باغات مرکبات در شهرستان رامسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Irrigation requirements and trends of citrus orchards in the city of Ramsar