شبیه سازی مشخصه‌های سیل رودخانه آجی چای با استفاده از یک ساختار چند متغیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of Flood Characteristics of Ajichay RiverUsing a Multivariate Structure