بررسی خصوصیات جریان ترکیبی در سرریز لبه تیز مرکب و دریچه مستطیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of Compound flow in Compound Sharp Crested Weir and Rectangular Gates