مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کم آبیاری در پرتقال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of Different Deficit Irrigation Management Strategies in Orange