بررسی اندازه طول شکست جت های آب ریزشی در حالت آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان آب خروجی از روی سدها دارای انرژی بسیار زیادی می­باشد که در صورت عدم اتلاف این انرژی، جریان آب عبوری می­تواند خسارات جبران­ناپذیری را به سد و سازه­های پایین­دست آن ایجاد نماید. یکی از راه­های اتلاف این انرژی اضافی خروج آب به صورت جت­های ریزشی به حوضچه­های استغراق می­باشد. جت­های آب ریزشی تا فاصله­ای خاص دارای هسته­ای متراکم از ذرات آب می­باشد که بخش عمده­ای از فشار وارده به بستر و دیواره حوضچه ناشی از وجود همین هسته متراکم می­باشد. اما پس از طی مسافتی در هوا هسته جت رفته رفته به دلیل نفوذ هوا از حاشیه جت و تلاطم کوچک شده و در نهایت شکسته شده و از بین می­رود. در این تحقیق به بررسی اندازه طول شکست جت و پارامترهای موثر بر آن پرداخته شده است. با متوسط­گیری از نتایج آزمایشات در قطرهای مختلف و ارتفاع ریزش­های متفاوت می­توان نشان داد که نسبت ارتفاع ریزش به طول شکست جت با افزایش متوسط 32 درصدی عدد فرود آزمایش اول به دوم، به طور میانگین 37 درصد کاهش، با افزایش میانگین 23 درصدی از عدد فرود آزمایش دوم به سوم، در حدود 15 درصد کاهش و در نهایت با افزایش 17 درصدی از عدد فرود آزمایش سوم به چهارم این نسبت 6 درصد افزایش می­یابد. پس می­توان نتیجه گرفت روند تغییرات طول شکست جت در برابر افزایش دبی( عدد فرود) ثابت نبوده و بعد از رسیدن به یک نقطه کمینه روندی افزایشی پیدا می‌کند. به علاوه مطابق با تجزیه تحلیل آماری مشخص گردید ضریب گسترش آشفتگی با طول شکست جت در سطح احتمال 01/0 معنی­دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Break up Length of free Water Jet

نویسندگان [English]

  • amin salemnia 1
  • Manouchehr Fathi Moghdam 2
1 Graduated of water structure of shahid chamran University of ahwaz. iran
2 Professor of Department Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, IRAN