نویسنده = شاهرخ زند پارسا
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال‌های شبکه سد درودزن

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 684-693

مائده فرخی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا؛ تورج هنر


2. پهنه‌بندی برنامه‌بندی آبیاری گندم زمستانه در استان فارس با استفاده از اطلاعات بارندگی(استوکاستیک)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 774-785

ریحانه‌السادات موسوی‌زاده مجرد؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ آرمان گنجی؛ شاهرخ زند پارسا؛ معصومه‌السادات هاشمی‌طامه