نویسنده = فریدون رادمنش
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فراوانی جریان‌های کمینه حوضه آبریز دز

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 660-673

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ غلامعلی پرهام؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


2. پیش‌بینی تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع در شمال‌غرب کشور با استفاده از برنامه‌ریزی ‌ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-65

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ سجاد آیشم