نویسنده = محمدحسن نادری
تحلیل کاربرد رویکردهای هیدرولوژیکی و هیدرومورفواکولوژیکی در برآورد نیاز آبی اکولوژیکی و مطلوبیت زیستگاهی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز در رودخانه لیقوان‌چای

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 645-664

محمدحسن نادری؛ امید جهاندیده؛ عماد خان احمدی؛ نرگس عرب؛ عاطفه عرب؛ میثم سالاری جزی


تحلیل تغییرات شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دوره‌های قبل و پس از احداث سد گتوند با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 765-782

محمدحسن نادری؛ سیمین علی اوغلی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ رامین فضل اولی؛ آلتین قجقی


تحلیل جنبه‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده‌آل و بهینه زیست‌محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره‌سو

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 464-481

محمدحسن نادری؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ یوسف رجبی زاده


بررسی عوامل تأثیرگذار بر مؤلفههای کیفیت آب رودخانه قره‌سو استان گلستان

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1420-1252

محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی