نویسنده = مرجان قوچانیان
تعداد مقالات: 3
3. ارایه رابطه‏ ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏ سازی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 153-164

مرجان قوچانیان؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ مرتضی صادقی