نویسنده = مهدی بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بهره‌وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان‌های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1511-1518

مهدی بهرامی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد علی اسعدی