نویسنده = حلیمه پیری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر متقابل نیتروژن و تنش آبی بر شاخص‌های سبزینگی و بهره‌وری مصرف آب کارلا (خربزه تلخ)

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 854-864

اسماعیل میر؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین


2. توزیع زمانی و مکانی ردپای آب و کارایی مصرف آب جو در مناطق مختلف ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 164-176

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی


5. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی کارلا ( خربزه تلخ ) در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 740-749

میثم عمرزهی؛ حلیمه پیری؛ موسی حسام