کلیدواژه‌ها = نشت یونی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد برخی ویژگیهای رشدی و مرتبط با شوری و تعیین حد آستانه تحمل به تنش شوری در گیاه خارمریم (Silybum marianum L.)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2037-2046

رستم یزدانی بیوکی؛ محمدحسین بناکار؛ حسین بیرامی؛ مهدی کریمی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی


2. بررسی اثر زئولیت برخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن Festuca arundinacea تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 103-114

یحیی سلاح ورزی؛ سمیه سرفراز؛ مریم کمالی؛ محسن ذبیحی؛ بهداد علیزاده