کلیدواژه‌ها = تقویم کشت
تعداد مقالات: 3
1. تدوین بنچ‌مارک کارآیی مصارف آب محصولات زراعی و باغی تحت استراتژی‌های مدیریتی مختلف در یک منطقه‌ی خشک

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 611-623

فهیمه شهسواری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت‌جو


2. تحلیل اثرات تقویم کشت بر نیاز آبی گندم در استان سیستان و بلوچستان در شرایط تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 489-498

محمد جهانتیغ؛ فاطمه کاراندیش؛ معصومه دلبری


3. تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر پایداری کشاورزی در استان مازندران

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 994-1004

عبد االه درزی نفت چالی؛ مینا مالدار بادلی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش