کلیدواژه‌ها = قوزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد پنبه تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیهشده شهری (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1120-1128

یحیی چوپان؛ خلیل قربانی؛ سمیه امامی