کلیدواژه‌ها = رودخانه کارون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات دوره خشکسالی هیدرولوژیک اخیر بر میزان شوری رودخانه کارون

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1189-1202

صفورا شطی؛ علی محمد آخوندعلی


2. شناسایی تغییرات ناگهانی و تدریجی پارامترهای کیفی آب در ایستگاه‌های پایین‌دست سد گتوندعلیا

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 458-471

حسین رحمتی؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزد پناه؛ محمد الباجی