شبیه‌سازی افت فشار موضعی جریان در شیرهای خودکار سیستم‌های آبیاری بارانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه

2 دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

Simulation of Flow Local Pressure loss in Quick Valves for Sprinkler Irrigation Systems

نویسندگان [English]

  • parisa Gharebaghi 1
  • Hojjat Ahmadi 2
  • mohammad Hemmati 1
  • Vahid Rezaverdinejad 3
1 Parisa Gharebaghi, MSc Student of Hydraulic Structure, Urmia University
2 Department of water engineering
3 Deparment of Water Eng., Urmia University, Urmia, Iran