پیش‌بینی ضریب زبری مانینگ در کانال‌های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز

2 تبریز

3 گروه عمران، داتشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر - اهر - ایران


عنوان مقاله [English]

Prediction of Manning roughness coefficient in open channels with dune bedforms using evolutionary algorithm method

نویسندگان [English]

  • Kiyoumars Roushangar 1
  • mohammad taghi Alami 2
  • SEYEDMAHDI SAGHEBIAN 3
1 Department Hydraulic Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University, Iran
2 tabriz
3 Civil, IAU