نویسنده = ابراهیم زارع
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره‌ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 447-457

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع؛ حسین دهقانی سانیج


2. بررسی فنی واقتصادی پوشش کانال‌های آبیاری شهرستان داراب

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 44-52

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع