نویسنده = حسین بابازاده
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی بیلان و بهره‌وری آب برنج تحت مدیریت‌های آبیاری و تراکم‌ کاشت با استفاده از مدل-های Ceres-Rice و ORYZA2000

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 165-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


2. اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر


3. مدل‌سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 168-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ مجتبی رضائی؛ ابراهیم امیری


4. بهینه‌یابی ابعاد لوله‌های شبکه آبیاری تحت‌فشار شاخه‌ای با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 616-626

آرش اسدی؛ حسین بابازاده؛ نوید قاجارنیا