کلیدواژه‌ها = آبیاری زیرسطحی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تراوائی لوله‌های سفالی متخلخل تحت تأثیر کیفیت آب و بافت خاک در آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه ای

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1487-1498

غزاله وفائی؛ حسین بابازاده؛ شهرام اشرفی؛ ابراهیم پذیرا