کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 7
1. اثرات کود آبیاری با استفاده از سامانه-های آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 21-33

محمد اسماعیل اسدی؛ پریسا شاهین رخسار


2. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه‌های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1435-1447

امین کانونی؛ منوچهر پوریامنش؛ محمدرضا نیکپور؛ اتابک فیضی


3. برآورد هم‌زمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر به روش حل معکوس معادله بوسینسک در اطراف زهکش زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 692-697

مریم بازاری جامخانه؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ سهراب عزیزپور


4. واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 731-740

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان


5. ارزیابی فنی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای شبکه آبیاری سد ستارخان شهرستان اهر

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 262-273

سوسن ولی اهری؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


6. مقایسه مدل‌های (6) Drainmod و (PMWIN) Modflowدر برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زه‌کشی شده

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 638-653

مسعود نوشادی؛ راضیه قهرمانی؛ علیرضا سپاسخواه


7. بررسی راندمان آبیاری در مزراع استان گلستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 336-343

موسی حسام؛ علیرضا کیانی