نویسنده = علی شهیدی
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی مدل DSSATv4.7 در شبیه‌سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم 4 تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 548-558

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ علی شهیدی؛ حسین حمامی؛ مهدی کلانکی


3. کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


5. بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 510-516

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ یحیی چوپان


6. مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M5 در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند)

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 356-366

آتنا خلیلی نفت‌چالی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


8. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 230-240

فریبا هادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


9. شبیه‌سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره‌چکان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 94-103

شهلا مرادی کشکولی؛ سیدرضا هاشمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


11. تهیه مدل بهینه‌‌سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت‌گیری زنبور عسل (HBMO)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 314-322

نرجس ریحانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


12. تأثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه‌های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 393-401

محسن احمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


13. پهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 162-170

راضیه رمزی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی