نویسنده = حسین انصاری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 14-23

اعظم غلامزاده؛ حسین انصاری؛ سید مجید هاشمی نیا؛ مجید عزیزی


2. بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 331-343

صابر جمالی؛ حسین انصاری


3. بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع‌فلفلی Mentha) piperita L.)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1794-1805

مریم سادات حاج میرزایی؛ حسین انصاری؛ مجید هاشمی نیا؛ مجید عزیزی


4. بررسی عدم قطعیت گروهی مدل‌های گردش عمومی جو در شبیه‌سازی داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1897-1909

پریسا شاهین رخسار؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد قربانی


7. بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش‌بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 664-672

حسین انصاری؛ مهدی خدیوی؛ نسرین صالح‌نیا؛ ایمان بابائیان