نویسنده = حسین انصاری
تعداد مقالات: 4
3. بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش‌بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 664-672

حسین انصاری؛ مهدی خدیوی؛ نسرین صالح‌نیا؛ ایمان بابائیان