نویسنده = امین علیزاده
ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1107-1120

غزاله کواکبی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


ارزیابی منابع آب زیر زمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 855-866

سید نوید نبوی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی


بررسی عدم قطعیت گروهی مدل‌های گردش عمومی جو در شبیه‌سازی داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1897-1909

پریسا شاهین رخسار؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد قربانی


کاربرد روش تسریع به منظور بهبود هم‌گرایی حل‌گرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 517-527

گلاره فراهی؛ سعیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی


نگرشی نوین بر هیدرولوژی کلاسیک

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 539-551

آمنه میان‌آبادی؛ حجت میان‌آبادی؛ امین علیزاده


تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 674-686

شمیم لاریجانی؛ محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری


شبیه‌سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 466-478

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین دهقانی سانیج؛ علیرضا توکلی


اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر


بررسی و مقایسه بهره‌وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 508-519

اردلان ذوالفقاران؛ امین علیزاده؛ سعید خاوری؛ محمد بنایان؛ حسین انصاری


پیش‌بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 398-411

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


بهره‌برداری مجدد سازه‌های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه‌های جدید آبی مشابه به روش AHP

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1005-1020

شهرام کریمی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد صافی