کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


2. ارزیابی اجزای بیلان آب حاصل از مدل سطح زمین GLDAS-2 و GLDAS-2.1در استان قزوین

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

زهره فرجی؛ عباس کاویانی


3. بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور(

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1327-1336

سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی


5. تأثیر آبیاری تکمیلی گندم دیم بر شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی در اقلیم نیمه‌خشک دشت تبریز

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1143-1151

وحید مونس خواه؛ ابوالفضل مجنونی هریس


6. ارزیابی روند خشک‌سالی در استان فارس با استفاده از شاخص شدت خشک‌سالی پالمر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 947-959

شیدا دهقان؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری


7. بررسی روند تغییرات بارش و دمای شمال‌غرب کشور در نیم قرن اخیر

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 797-809

علیرضا امیررضائیه؛ جهانگیر پرهمت؛ فرشاد احمدی


8. برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 205-219

مه‌روز نورعلی؛ بیژن قهرمان