کلیدواژه‌ها = خشک‌سالی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی داده‌های واسنجی‌شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک‌سالی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 344-354

مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سحر بابایی حصار


4. ارزیابی سه روش ریزمقیاس‌نمایی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 323-334

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ حسین خزیمه نژاد؛ زهرا زراعتکار


5. تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از (ARID) شاخص مرجع کشاورزی برای خشک سالی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 21-34

محمد قبائی سوق؛ حمید زارع ابیانه؛ ابوالفضل مساعدی