تعداد مقالات: 670
126. روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 594-604

سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری؛ حجت میان آبادی


128. استفاده از دو شاخص SPImod و SDImod به منظور بررسی تطبیقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز تجن

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 614-626

شبنم قایناتی؛ رامین فضل اولی؛ محسن مسعودیان؛ مهدی نادی


129. تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال‌های شبکه سد درودزن

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 684-693

مائده فرخی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا؛ تورج هنر


130. ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 710-719

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده


131. بررسی فراوانی خشکسالی هواشناسی در حوضه کرخه استان لرستان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 732-741

نجمه منظمی؛ حسین صدیقی؛ ناهید ولیزاده


132. بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 750-762

نرگس صالح نیا؛ مهدی باستانی


133. مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 798-810

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ علی نقی ضیایی؛ حسین انصاری


136. بررسی رفتار پوشش‌های بتنی کانال‌های آبیاری در بسترهای اصلاح شده موضعی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 972-987

حجت احمدی؛ سمیرا مردعلی؛ ثمر بهروزی‌نیا


137. تهیه نقشههای پهنهبندی نیاز آبی سویا در استان مازندران

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1059-1072

محمد اسماعیل کمالی


138. پیش بینی ضریب مقاومت جریان در آبروهای جمع آوری آب های سطحی با شرایط مرزی متفاوت با استفاده از روش فرامدل

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1222-1232

کیومرث روشنگر؛ صنم بیوگ آقازاده؛ سیدمهدی ثاقبیان


139. بررسی خصوصیات جریان ترکیبی در سرریز لبه تیز مرکب و دریچه مستطیلی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1337-1349

مهسا پسرکلو؛ علیرضا عمادی


140. بهینه‌سازی هندسی سرریز کنگره‌ای و بهبود کارایی هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1589-1600

عاطفه سادات حسینی؛ محمد گیوه‌چی؛ جعفر جعفری اصل


141. بررسی فنی واقتصادی پوشش کانال‌های آبیاری شهرستان داراب

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 44-52

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع


143. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA) در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 45-57

محمد جواد نحوی نیا؛ جواد مظفری؛ بهنام معاونی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد


144. بررسی عملکرد چند الگوریتم هوشمند در بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 46-57

سعید اکبری فرد؛ کورش قادری؛ بهرام بختیاری


145. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-62

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


146. برآورد کمی و پیش‌بینی کیفی پارامتر نیترات موجود در رواناب حوضه آبریز کن تحت شرایط تغییر‌ اقلیم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 53-62

نیلوفر فلاح رستگار؛ محمدحسین نیک سخن


147. بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی تحت کاشت نشایی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 177-186

محمدعلی شاهرخ نیا؛ مریم شاه امیریان؛ عبدالمطلب علیان غیاثی


148. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح ایستابی کمعمق با استفاده از روشهای قطعی و زمین آمار (مطالعه موردی: اراضی دشت ناز ساری)

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 192-201

جمال عباس پلنگی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مریم عبدی مفتی کلائی


149. به‌کارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 257-265

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا


150. بررسی و مقایسه کارآیی شاخص‌های ارزیاب مدل‌های منحنی رطوبتی خاک

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 274-282

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی