کلیدواژه‌ها = بهره‌وری مصرف آب
تعداد مقالات: 10
1. اثر مقدار آستانه مکش خاک در مدیریت آبیاری و تناوب کشت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1199-1210

فهیمه محمدزاده؛ مهدی قیصری؛ حمیدرضا عشقی زاده


2. ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 230-240

مهدی جوزی؛ زهرا قربانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نبی الله سپهری؛ حمید زارع ابیانه


3. بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی و شوری در شرایط گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 450-461

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری


4. برهم‌کنش پلیمر سوپرجاذب و تکنیک آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری در کشت گندم دیم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 658-666

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن‌نیا


5. آبیاری تکمیلی گندم دیم با استفاده از آب ذخیره شده در کم‌آبیاری گندم آبی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 403-411

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


6. بررسی بکارگیری آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه فلفل سبز تحت شرایط گلخانه ای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 274-285

فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ صابر جمالی


7. بررسی و مقایسه بهره‌وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 508-519

اردلان ذوالفقاران؛ امین علیزاده؛ سعید خاوری؛ محمد بنایان؛ حسین انصاری


9. مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره‌ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 447-457

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع؛ حسین دهقانی سانیج