نویسنده = محمدحسن بیگلویی
شبیه‌سازی چرخه نیتروژن در مدیریت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شالیزاری با استفاده از HYDRUS-1D

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 723-731

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل‌نژاد ماسوله؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمدحسن بیگلویی


شبیه‌سازی عددی رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 252-261

محسن قره‌شیخ‌بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار