راهنمای داوران

راهنمای داوری مقالات در سامانه‌ نشریه:
جهت دسترسی به راهنمای کامل داوری مقالات در سامانه نشریه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://help.sinaweb.net/?action=faq&cat=6&id=398&artlang=fa

اشتراک داوران در پایگاه publons