اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 981
تعداد پذیرش 496
تعداد عدم پذیرش 364
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 157

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 1094
تعداد مشاهده مقاله 353692
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 260704
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 51 %