اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1031
تعداد پذیرش 541
تعداد عدم پذیرش 388
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 166

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 1139
تعداد مشاهده مقاله 394997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 280079
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 52 %