نویسنده = محمد بنایان اول
بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 39-48

هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول


ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 636-646

محمد بنایان اول؛ سارا اسدی؛ حسن صالحی؛ سعیده کوزه‌گران