نویسنده = رضا دلیرحسن‌نیا
برهم‌کنش پلیمر سوپرجاذب و تکنیک آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری در کشت گندم دیم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 658-666

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن‌نیا


شبیه‌سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 484-495

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا