نویسنده = مسعود پورغلام آمیجی
ارزیابی اثر اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها، کارایی سیستم آبیاری قطره‌ای و خصوصیات شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

هادی رضایی راد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمدمهدی دوست‌محمدی


ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش‌های مختلف داده‌کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 924-936

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ سید ابراهیم حسینی کاکولکی؛ مسعود پورغلام آمیجی


اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه‌شده بر بهره‌وری آب ذرت

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 243-253

مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند هفشجانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 737-756

مسعود پورغلام آمیجی؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه‌ای

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

عبدالمجید لیاقت؛ محمدرضا اویسی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد صالح


تحلیل تغییرات شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دوره‌های قبل و پس از احداث سد گتوند با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 765-782

محمدحسن نادری؛ سیمین علی اوغلی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ رامین فضل اولی؛ آلتین قجقی


تحلیل جنبه‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده‌آل و بهینه زیست‌محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره‌سو

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 464-481

محمدحسن نادری؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ یوسف رجبی زاده


ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه‌سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1418-1434

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش